...saksikan kisah pengorbanan Si Hitam ini:
Lokasi = sebuah kampong Selatan Thai
Hajat = Zahra, Hana, Aishah, Redza +++