al-Wali

al-Wali
Yang Maha Pemerintah

"Bagi setiap manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu
mengikutinya secara bergilir, di hadapan dan di belakangnya.
Mereka menjaga manusia atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah
tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah
keadaan diri mereka sendiri. Apabila Allah mengkehendaki
keburukan pada sesuatu kaum, maka tidak ada apa yang
dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada
pelindung bagi mereka selain Allah"

ar-Ra'd (13) : 11