MS1900:2005

Satu-satunya piawaian Sistem Pengurusan Kualiti berteraskan Islam di dunia, dilancarkan hari ini oleh Timbalan Menteri Sains, Teknologi & Inovasi; bertempat di IKIM.

Ia dikenali sebagai MS1900:2005. Dokumentasinya berasaskan kepada ISO 9001:2000 yang diterajui pihak IKIM dan SIRIM-QAS.

Certification akan dikendalikan pihak SIRIM-QAS dan akan memberi peluang kepada organisasi disahkan sebagai SYARIAH COMPLIANT dalam aspek-aspek sistem pengurusannya. Dalam lain perkataan akan menerima tanda "organisasi HALAL"... insyaAllah.

Apakah perbedzaannya? Proses certification dikendalikan menjurus kepada nilai dan roh (intangibles) pengurusan organisasi, dan bukan sekadar yang berlandaskan prestasi bisnes semata-mata.

Amanah, Adil dan Ihsan adalah ciri-ciri asasnya, di samping kewujudan Jawatankuasa Penasihat Syariah dan Unit Pematuhan Syariah /dan perlantikan Pegawai Pematuhan Syariah dalam organisasi berkenaan.

Baca lanjut DI SINI