sains sosial

Tertarik dengan kupasan berkaitan sains sosial dari perspektif "Pendidikan Al-Quran tentang Sains" oleh Ustaz Aris Hazlan (Ibnu Ismail), melalui siri kuliah bulanannya di Masjid Darul Ehsan Subang Jaya.

Untuk menfaatkan ilmu dan maklumat berkaitan, intipati siri-siri kuliah itu akan dikongsi di sini; InsyaAllah.

Sebagai muqaddimah, kita lihat kerangka asasnya

"Sains Sosial bermaksud ilmu kemasyarakatan.
Iaitu ilmu yang membincangkan tingkah laku manusia dan semua persoalan sosio budaya kehidupan dalam masyarakat yang harmonis, berkesatuan dan bersistem".

Seperti yang diketahui, ada tiga cabang sains
Sains Ketuhanan (Devine Science), Sains Natural (Natural Science) dan Sains Sosial (Social Science).

Secara ringkasnya:

Sains Ketuhanan merakumi aspek-aspek di antaranya ilmu tauhid Uluhiyyah, tauhid Rububiyyah dan tauhid as wa sifat.

Sains Natural merangkumi aspek-aspek di antaranya ilmu biologi, fizik, astronomi, matematik, kejuruteraan, perubatan dan geologi.

Manakala Sains Sosial pula merangkumi di antaranya ilmu-ilmu berkaitan sosiologi, psiologi, antropologi, politik, ekonomi, sejarah, undang-undang dan akhlak.

Perlu diingat bahawa sains natural hanya mampu melahirkan manusia yang pakar dalam bidang 'sains dan teknologi' sahaja. Namun ia tidak dapat membentuk personaliti yang baik dan tidak mampu menyusun kehidupan manusia yang sempurna.

Justeru, sains sosial datang untuk melengkapkan ilmu yang ada untuk membantu menyusun atur kehidupan manusia dan mengawal tingkah laku mereka menerusi pelbagai bidang yang dinyatakan di atas.

Entri akan datang membicarakan modelnya berasaskan al-Quran, InsyaAllah.