pemikir strategik

Modul utama latihan yang sering dikendalikan adalah 'Membina Keupayaan Berfikir Secara Strategik'. Dalam pembelajaran dewasa, pendekatan yang diamalkan adalah berasaskan kepada Ayat 164, Surah Al-Baqarah:
Sesungguhnya tentang ciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan yang memberi manfaat kepada manusia, air (hujan) yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkanNya (kerana hujan itu) bumi yang sudah mati (kering) dan berkeliaranlah berbagai bangsa binatang, dan perkisaran angin dan awan yang disuruh bekerja di antara langit dan bumi, sesungguhnya semua itu menjadi bukti kebenaran untuk orang-orang yang berfikir.
Dalam sesuatu organisasi, siapakah yang perlu berfikir secara strategik? Jawapannya semua aggota kerja dalam organisasi tersebut!

Mengapa? Hanya dengan cara sedemikian sahajalah sesebuah organisasi itu dapat mengoptimumkan daya kreativiti dan juga ilmu yang dimiliki setiap anggota kerja.

Dan pemikir strategik itu perlu memiliki ciri-ciri tertentu. Di antara lainnya, mereka mempamirkan perkara-perkara berikut:

a. Minat ingin tahu tentang persekitarannya;
b. Fleksibel dalam mengadaptasi pendekatan dan maklumat persekitarannya;
c. Berpandangan jauh dalam aspek-aspek operasi bisnes dan proses penambahbaikan sistem penyampaian;
d. Penampilan positif dengan melihat cabaran sebagai peluang dan kejayaan itu sesuatu yang pasti;
e. Sikap keterbukaan dalam penerimaan idea-idea baru dari pihak-pihak stakeholder dalaman mahu pun dari luar;
f. Sentiasa meningkatkan tahap ilmu dan pengalamannya, menerima kritikan dan juga melihat aspek-aspek pertalian ilmu yang lain dalam bidang kepakarannya;

dan yang paling pentingnya

g. Keupayaan membuat JANGKAAN keatas IMPAK yang melibatkan pihak-pihak lain;

h. BERSIFAT KRITIKAL dalam semua aspek tugasannya; serta

i. KEHEBATAN MINDAnya dalam menganalisis dan membuat keputusan!

Baca lanjut DI SINI