bicara Sifu PTS

"Kekecewaan Pelanggan Korporat terhadap Produk Training Islami"

Sesuatu yang Islami pastilah bersifat universal, yakni ia bagus dan dapat diterima oleh semua orang, bukan hanya dapat diterima oleh orang-orang Islam.

Sebagai contoh, sistem perbankan Islam, sistem pajak gadai Islam, dan sistem insurans Islam terbukti dapat diterima baik dan popular di kalangan pelanggan bukan Islam. Malah makanan berstatus 'halal' juga dapat diterima baik oleh pengguna bukan Islam.

Baca SETERUSNYA petikan Khutbah Jumaat PTS