semantik

NLP bukan sahaja menjelaskan kepentingan dan kesinambungan neuro, linguistik dan programming bahkan memberi penekanan terhadap pentingnya pengaruh semantik dalam menguruskan manusia.

Semantik ialah caragaya bahasa yang membolehkan seseorang mengungkapkan perasaan, perlakuan, pemikiran dan keperibadian. Perbendaharaan kata yang digunakan oleh seseorang itu boleh dianalisis untuk menjalinkan komunikasi. (Lihat contoh DI SINI)

Pengaruh semantik merupakan kaedah di mana seseorang mampu menguraikan idea dan emosi - semakin banyak kata /perbendaharaan yang dikuasai, semakin mudahlah seseorang itu meluahkan apa yang tersirat.

Kredit /Sumber
Dr Ismail Alias & Raja Kamariah Raja Haji Mohd Khalid
- Aura Intusi NLP /2006 ITS