Ketuanan MELAYU

Dua rangkap pantun berikut sewajarnya dihayati:

Langkah sumbang sindirkan lantai,
Binasa badan bicara tak kawal,
Pinggirkan ketuanan negara tergadai,
Hilang maruah bangsa tergadai.

Tanah ini Tanah Melayu,
Pedagang datang ingin berniaga,
Serahkan budi bukan tanahmu,
Pertahankan negara, pertahankan hak bangsa.


Bacalah selanjutnya tulisan Suzainahriah