010110

Kalender Islam Tahun 1431 Hijrah (1 Muharram) mendahului tahun Masehi 2010 (01.01.10) empat belas (14) hari. Kedua-dua tahun tersebut bermula hari Jumaat - penghulu segala hari.

Semoga tahun ini membawa keberkatan dalam kehidupan kita semua di negara ini, InsyaAllah

Dan telah direncanakanNya, bermula dari awal tahun 1431H terlibat langsung dalam beberapa aspek pembangunan Teknologi Hijau Negara... Alhamdulillah.


Apa dia TEKNOLOGI HIJAU? - ia merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memulihara alam sekitar dan sumber semula jadi, dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia...

Rujuk Dasar Teknologi Hijau Negara dan DI SINI