minda.JUMAAT: minda alami

Alam ciptaan Allah ini lebih bersifat koseptual. Ia mudah difahami, diolah dan disusun kembali. Di atas sifat itulah alam ini diserahkan kepada manusia untuk melengkapkannya dengan pelbagai kebolehan.

Dalam penciptaan manusia, keupayaan intelektual menjadi asas - asas sebagai pemimpin. Manusia diangugerahi dengan aqal. Aqal akan dapat dan berupaya menerima dan menyebarluaskan lagi ilmu yang sedikit diberikan kepadanya.

Sebagai pemimpin di muka bumi ini, Allah membekalkan manusia dua benda bersama kita bertujuan memakmurkannya. Pertama kebolehan mengurus, iatu proses membina kemahiran atau skil. Dan keduanya sumber-sumber yang diperlukan di dalam proses pencernaannya.

Jelaslah, alam ini telah tersedia untuk dimanfaatkan. Dan ianya perlu dimanfaatkan selaras dengan pembangunan manusia itu sendiri. Namun, apa yang dapat dilihat juga adalah petapa kehancuran, kepincangan dan ketidakseimbangan pembangunan alam ini akibat dari rakusnya manusia.

Apa yang berlaku itu sebahagian besarnya akibat dari manusia dipacu aqal tanpa agamanya. Lebih teruk lagi apabila manusia menggunakan nafsu aqalnya dalam pemanduan agamanya. Sepatutnya agamalah yang perlu dilandaskan dalam penerokaan aqal. Minda alami.