minda.JUMAAT: RQ

minda.JUMAAT ingin meneruskan lagi entri sebelum ini dalam memperkatakan keCERDASan dan keMANTAPan minda...

Kehebatan seseorang itu sering dikaitkan dengan tahap IQnya. IQ iaitu singkatan kepada Intellingence Quotient atau Kecerdasan Intelektual adalah kayu pengukur atau kecerdasan minda. Ianya adalah suatu kurniaan Allah kepada setiap insan.

Namun, kehebatan manusia itu bukan hanya terletak kepada IQnya sahaja - baik di dunia, apatah lagi kedudukannya di sisi Allah. Berapa ramai manusia yang hebat IQnya terjebak dengan kerja-kerja mungkar terhadap Penciptanya!

Justeru itu, kehebatan IQ manusia itu perlu dipandu dan diintegrasikan dengan kemahiran yang berlandaskan kepada nilai-nilai dan kemantapan keagaman atau spritual, emosi, sosial, semangat juang dan keupayaan memotivasikan dirinya sendiri.

Apa yang pasti, nilai dan kecerdasan agamalah (RQ) yang memantapkan kehebatan seseorang itu!

Ringkasnya,
IQ perlu berpaksikan kepada (R.E.S.A.M)Q

di mana,
R=Religous (agama/spiritual),
E=Emotional (emosi),
S=Social (sosial),
A=Adversity ('semangat juang') dan
M=Motivation (motivasi diri) adalah kecerdasan-kecerdasan yang perlu dipelajari.

Nota
1. 'Formula' di atas disusun semula berdasarkan siri-siri ceramah motivasi Dato' Dr Fadilah Kamsah, slot 7:30 pagi Khamis di Radio I (3-5 tahun lalu). Saya pernah berbincang dengan DFK mengenainya suatu ketika dahulu... untuk digunakan ketika membangunkan Nilai-Nilai Bersama di tempat saya berkhidmat dahulu.