coach

Mulai hari ini memulakan satu komitmen baru. Untuk tempoh 4-6 bulan akan datang terlibat dengan proses pentauliahan sebagai 'Pebimbing' Profesional (professional coach). Teras kepada proses tersebut adalah mengendalikan aktiviti coaching untuk tempoh sekurang-kurangnya 250 jam.

Contoh-contoh program Certified Professional Coach 'yang popular' adalah kendalian Cambridge Association of Managers (CAM-UK) dan International Coaching Federation (USA). Wakil CAM di Malaysia adalah Coaching & Training Asia. ICF (Asia Pasifik) pula melalui ICF Malaysia Chapter. Kedua-dua agensi tersebut berpejabat di Kuala Lumpur. Namun, beberapa IPTA juga ada mengendalikan program yang sama (dengan pendekatan yang mungkin sedikit berbeza), di antaranya UMCCed (Universiti Malaya).

Secara ringkas, perspektif coaching berbanding dengan proses-proses pembangunan modal insan yang lain dapat digambarkan seperti berikut:
Nota
1. ICF mendefinisikan Professional Coach sebagai : "...an ongoing partnership that helps clients produce fulfilling results in their personal and professional lives".

2. Berdasarkan kepada keperluan pasaran, memiliki pentauliahan seperti di atas memberikan nilai tambah yang kompetitif jika terlibat dalam sektor training & consultancy - untuk pasaran dalam dan luar negeri, insyaAllah.