ini klunya...
Dua gambar ini adalah klu kepada persoalan
yang dikemukakan di entri ini satu cerita sebelum ini...