mindset

Mindset. Perkataan bahasa Inggeris yang sudah semacam diMelayukan.

Semua orang tahu apa maksud perkataan itu. Ramai yang bicarakannya. Namun, ramai juga yang kurang memahaminya... Disenaraikan tiga respon yang 'popular' pernah diterima daripada audien sesi program-program pemikiran strategik yang dikendalikan:

...mindset itu, mindsetlah!
...mindset itu, sikaplah!
...mindset itu, cara berfikirlah!

Apakah definisi mindset?
Mindset adalah gabungan dua perkataan MIND dan SET.

Mind
atau minda adalah akal budi, akal fikiran, daya berfikir...seperti yang diberikan Tersaurus DBP dan SET itu pula (dari kamus Inggeris yang berkaitan) membawa maksud keutamaan dalam peningkatan kemampuan dalam sesuatu kegiatan, atau keutuhan.
(Nota: Tersaurus DBP belum upaya lagi mencari mindset, set...).

Justeru, MINDSET itu boleh didefinisikan sebagai:

"...Kepercayaan-kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang;

...Suatu cara berfikir yang membentuk perangai, pandangan, sikap dan masa hadapan seseorang;

...Watak separa sedar seseorang memberi respon dan ekspresi diri terhadap situasi yang dihadapinya"

Nota
1. Mindset itu adalah kepercayaan atau cara berfikir yang mempengaruhi perangai atau sikap seseorang; yang akhirnya membentuk pola hidup dan kehidupannya.

2. Dalam kata lain, untuk membentuk mindset perlukan suatu sistem kepercayaan (belief system). Mantap kepercayaan seseorang itu mantaplah personalitinya! Apa dia sistem kepercayaan itu? Kita bicarakan di ruang lain.

3. Sumber tambahan boleh dicari DI SINI