persekitaran YSB (11) - SOSIAL dalam PESTFaktor-faktor sosial dalam persekitaran mempengaruhi kita dalam pemikiran strategik. Ia meliputi aspek-aspek persekitaran makro - demografi dan budaya.

Faktor-faktor tersebut akan memberi kesan kepada keperluan dan potensi pasaran bisnes yang dirangka. Di antara lainnya yang melibatkan kesedaran tentang kesihatan, kadar pertumbuhan penduduk, taburan peringkat umur, sikap terhadap kerjaya dan keselamatan.


sumber foto: camillerose at flicker