berfikir sebagai Pakar Strategi

Puan Sifu menaburkan mutiara ilmu paginya di dalam Tip Survival Penerbit: Berfikir Sebagai Pakar Strategi, dipautkan ke sini sebagai rujukan.

Apa dia STRATEGI?

Ketika bersama dengan sekumpulan staf daripada KEMENTAH hujung minggu dahulu, strategi didefinasikan sebagai "ILMU dalam MERANCANG dan MELAKSANAKAN selok-belok peperangan" - iaitu ilmu atau muslihat perang.

Dari perspektif pengurusan pula ia bermaksud RANCANGAN yang TERATUR (dengan mengambil kira pelbagai aspek yang berkaitan) untuk MENCAPAI MATLAMAT atau KEJAYAAN.

Dalam bahasa mudah, strategi itu meliputi cara befikir, merancang dan bertindak untuk mencapai matlamat. Buat apa yang sepatutnya dibuat! Ia lebih kepada PERBUATAN bukannya khayalan.