indeks pencemaran bahasa (IPB)

IPB (Indeks Pencemaran Bahasa) yang terus meningkat - apabila martabat bahasa sesuatu bangsa itu terus terusan dipinggiran... Pemurnian budaya bangsa pastinya menjadi kalut kerananya! - jika tiada langkah-langkah kawalan.

Ikutilah 'dendangan rakyat' berikut yang telah tercemar...kedua-duanya - aspek bahasa dan budayanya!