Dakwah: "INSIDE-OUT"

Ceramah bertajuk "PENJENAMAAN SEMULA DAKWAH dan IMARAH MASJID" yang disampaikan oleh Ustaz Hasrizal Abdul Jamil malam tadi di MDESJ telah berjaya memberikan satu perspektif baru kepada masyarakat berkaitan tatacara berdakwah...


MOTIF DAKWAH perlu jelas. Motif yang bersandarkan ikut-ikutan, pengamatan persekitaran atau sekadar memenuhi kewajipan pasti akan 'meletihkan' akhirnya - disebut sebagai motif "OUTSIDE-IN". Tidak berkesan. Tidak kemana dan di tahap lamalah selama-lamanya!

Motif "INSIDE-OUT" yang berteraskan untuk mengisi TUJUAN dan MAKNA KEHIDUPAN pastinya menjadikan konsep dakwah lestari (sustainable). Ianya adalah selaras dengan perintah Allah melalui ayat Al-Quran Surah Adz-Dzaariyaat, ayat 56:

"Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali
untuk mereka beribadah diri kepadaKu"

Selanjutnya DISINI dan bacalah intipati ceramah di saifulislam.com