Riba

Riba berasal dari perkataan Arab yang pada bahasanya bererti tambahan atau lebihan atau tumbuh. Dalam istilah syarak riba mengandungi tiga bentuk definisi berdasarkan bentuk-bentuk urusniaga tertentu sepertimana berikut:

a) Hutang – iaitu bayaran lebih daripada pokok mengikut perjanjian yang telah disyaratkan.

b) Jual beli riba – iaitu akad ke atas pertukaran tertentu yang tidak diketahui persamaan pada timbangan atau sukatan yang diakui oleh syarak.

c) Pertukaran matawang dan bahan-bahan jenis ribawi seperti menangguhkan penyerahan salah satu bahan yang ditukarkan atau dijual beli.

Baca SELANJUTNYA