sains dan signs

Sesungguhnya, alam semesta dan segala bentuk mahluk ciptaanNya adalah untuk dijadikan bahan asas untuk manusia berfikir...

Itulah mukjizat al-Quran. Ayat-ayat yang diwahyukan tentang Kekuasaan dan Kebesaran Allah banyak merujuk kepada persekitaran dan kehidupan manusia seharian.

Ianya merupakan TANDA-TANDA (signs) - cetusan kearah peningkatan tahap keimanan, kepada mereka yang mahu berfikir!

Namun, evolusi perkembangan ilmu dan kemajuan teknologi; SAINS telah membantu untuk proses 'pembuktian' apa yang telah dirakamkan Al-Quran lebih 1400 tahun dahulu. Sebagai contoh:

"...dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui" - Surah Yassiin, ayat 38

Pakar Astronomi kini telah membuktikan bahawa matahari itu bergerak pada halaju 217km/saat... Rujuk DI SINI

Tanda-tanda yang besar Allah tunjukkan seperti dalam ayat 33-50 Surah Yassiin... yang menjadi budaya masyarakat Melayu membacanya setiap malam Jumaat.

Adakah al-Quran itu kitab tentang
Sains atau Signs sahaja?

...mukjizat kepada Nabi Muhammad s.a.w.