BMT

Jika pengunjung ke UniversitiPTS, Puan SifuPTS sering menyebut tentang BMT....

Apa dia BMT (Bahasa Melayu Tinggi) yang dimaksudkan beliau? Mengapa BMT itu penting di dalam penulisan, walau pun di blog peribadi kita?

...Hari Ahad lalu, saya 'gagahkan' juga memanjat tangga Sekolah Al-Ikhlas di tingkat dua, di mana Prof. Emeritus Abdullah (Penasihat PTS) memberikan kuliah berkaitan BMT.

Prof memulakan kuliahnya dengan 'definisi' BMT. Seterusnya beliau berkata, "Kajian (Hipotesis Defisit - Basil Bernstein) telah menunjukkan bahawa:

a. Kelompok pelajar daripada keluarga yang menuturkan bahasa baku (bahasa tinggi) lebih mudah belajar dan cemerlang dalam pelajaran;
BERBANDING
b. Kelompok pelajar yang datang daripada keluarga yang berkomunikasi dengan bahasa-bahasa pasar, bahasa tidak lengkap dan yang serupa dengannya..."

Apa yang lebih penting adalah hasil kajian tersebut. Kelompok yang tidak berupaya menutur dan menulis dalam bahasa persuratan yang diajar di sekolah-sekolah menerima kesan kekal... Kekal dalam kemiskinan. Miskin ilmu dan miskin budaya!

BMT adalah wadah perjuangan untuk memandaikan bangsa. Khususnya anak-anak bangsa yang berada di luar bandar (juga di bandar di mana sosio-ekonominya) serba kekurangan. Bahasa berkaitan langsung dengan budaya.

Penggunaan bahasa seseorang melalui percakapan atau penulisan menunjukkan tahap intelektual dan karisme bangsa itu sendiri.

Baca N3 Puan Norlela Zubir berkaitan aspek Pemadan Taraf (Sapaan Sosial) dalam BMT.
Ini pula kesan sisio-ekonomi jika tidak mengamalkan BMT yang dicatat oleh Tuan Zamri Mohamad.