بيسول

بيسول
دري ويكيڤيديا بهاس ملايو، اينسيكلوڤيديا بيبس.

ڤنافيان: اونتوق ڤڠتاهوان سهاج. سيلا داڤتكن نصيحت دوكتور مڠناءي كصيحتن اندا.

باهن دالم لامن اين تيدق برتوجوان مڠڬنتيكن جاڬان ڤروفيسيونل، خدمت نصيحت، دياڬنوسيس اتاو راوتن دوكتور. لامن اين تيدق ممڤوڽاءي جواڤن كڤد سموا مسئله. جواڤن كڤد مسئله عموم موڠكين تياد كاءيتن كڤد اندا. سكيراڽ اندا مڽدري سيمڤتوم كصيحتن اتاو جاتوه ساكيت، اندا ڤرلو مڠهوبوڠي دوكتور باڬي راوتن لنجوت.

ڤڽاكيت بيسول مروڤاكن كومڤولن نانه تركومڤول د دالم روڠڬ يڠ تربنتوق اوليه تيسو عقيبة ڤروسيس جڠكيتن ﴿بياساڽ دسببكن اوليه بكتيريا اتاو ڤاراسيت﴾ اتاو سبارڠ باهن اسيڠ ﴿چونتوهڽ. لوك تيكامن/تيمبكن﴾. اي مروڤاكن سيستم كتاهانن ديري تيسو اونتوق مڠهالڠ ڤڽيبارن باهن برجڠكيت كڤد بهاڬين بادن يڠ لاين.

اورڬانيسما اتاو باهن اسيڠ يڠ مماسوقكي سباهاڬين تيسو ممبونوه سل سكليليڠ، ممبيبسكن توكسين دان مڠاكيبتكن تيندق بالس كراداڠن دڠن مناريق باڽق سل داره ڤوتيه كڤد كاوسن ترسبوت دان منيڠكتكن اليرن داره د سكليليڠ. دڠن ايت، نانه اداله كومڤولن سل تيسو يڠ ماتي، سل داره ڤوتيه، اورڬانيسما يڠ برجڠكيت اتاو باهن اسيڠ دان توكسين يڠ دبيبسكن اوليه كدوا-دوا اورڬانيسما دان سل داره. ستورقتور اخير بيسول اداله دينديڠ بيسول يڠ تربنتوق اوليه سل صيحت دالم چوبأن منديريكن هالڠن سكليليڠ نانه يڠ مڠحدكن باهن برجڠكيت دري ستروكتور سكليليڠ.

سيمڤتوم اوتام دان تندا سبارڠ ڤروسيس كراداڠن اداله كمرهن، ڤانس، بڠكق دان ساكيت. بيسول ممڤو تربنتوق ڤد سبارڠ تيسو ڤجال تتاڤي سريڠ كالي برلاكو ڤد ڤرموكأن كوليت ﴿وهيري تيهي ماي ب سوڤرفيچيال ڤوستوليس اور دييڤ سكين اب سچسسس﴾، دالم ڤراو-ڤراو، اوتق، بواه ڤيڠڬڠ دان تونسيل. كومڤليكسي اوتام اداله ڤڽيبارن باهن نانه كڤد تيسو بردكتن اتاو جاوه دان تيسو ماتي يڠ برلاكو سچارا ملواس ﴿ڬڠريني﴾. بيسول ڤد كبڽقان بهاڬين بادن جارڠ سمبوه سنديري، جادي راوتن ڤروبتن ڤرلو اڤابيلا بيسول دشكي برلاكو.

راوتن ڤيليهن ڤرتام اداله ڤمبدهن اونتوق مڠلواركن نانه. امت ڤنتيڠ اونتوق مڽدري بهاوا راوتن انتيبيوتيك تنڤا ڤمبدهن اونتوق ممبواڠ نانه جارڠ بركسن. باڬايماناڤون، اڤابيلا ڤمبدهن ممبابيتكن كاوسن بريسيكو تيڠڬي ﴿سڤرتي اوتق﴾، ڤمبدهن موڠكين دتڠڬوهكن اتاو دڬوناكن سباڬاي ڤيليهن تراخير. ڤنڽيڠكيرن نانه دري بيسول ڤراو-ڤراو بوليه دلاكوكن دڠن ملتقكن ڤساكيت ڤد كدودوكن يڠ ممبوليهكن نانه دكلواركن ملالوءي سالورن ڤرنفسن ريسڤيرتوري تراچت. سلڤس ڤمبدهن اونتوق ممبواڠ نانه، انتيبيوتيك بياساڽ دبريكن اونتوق مڠاول جڠكيتن. دمه دان منيڠڬيكن اڠڬوتا بادن موڠكين برڬونا اونتوق بيسول كوليت.

نانه ڤريانال ترداڤت ڤد ڤساكيت دڠن ڤڽاكيت بواسير ﴿ينفلمماتوري بوويل دساسي﴾، ڤڽاكيت كروهن، اتاو ڤڽاكيت كنچيڠ مانيس. سريڠ بيسول اكن برمولا سباڬاي لوك دالمن دسببكن اوليه السر اتاو نجيس كراس. لوك اين بياساڽ برجڠكيت عقيبة كحاضيرن نجيس دالم كاوسن دوبور ﴿ريچتل﴾، دان منجادي بيسول. اي سريڠ حاضر سباڬاي تيسو بڠكق ڤد دوبور يڠ ممبسر دان منجادي سماكين برتمبه ساكيت.